8 Mart 2013 Cuma

''beni bir gözleri ahuya zebun etti felek'' dizeleri kime aittir ?

”beni bir gö leri ahuya ebun etti felek” di eleri kime aittir ?


cevap:Yavu Sultan Selim Han 


şiiri


Kamil iken cahil ettim alimi,

Vahşi iken yahşi ettim alimi,

Yavu iken ebun ettim Selim’i,

Her oyunu bo an gi li or benim… benim adım AŞK…(C.Safi)

Aşk ne menem bir şey.
O sertliği ile tanınan Cihan padişahı Yavu Sultan Selim’i;
“Beni bir gö leri âhûya ebûn etti felek.”  dedirtecek kadar GÜÇLÜDÜR.
Bu aşk ne makam tanır, ne mevki, ne de yaş.
İnsanın başına gelmeye görsün dağıtır un ufak eder insanı…
Hikayeyi daha önce radyo programımda anlatmıştım.


Sultan Selim, Şam yakınlarında bir yerde otağını kurdurarak burada bir müddet kalır. Bir Türkmen kı ı da, padişahın çadırına gelerek, otağın temi lik işlerini yapar, bir sabah temi lik için geldiğinde, Sultan Selim’i görür ve Sultan’a aşık olur.
Gönüldür bu elbette ben temi likçi o Sultan’ı dinleme ve bir gün dayanamayarak bir kağıda bir mısra/sö ya arak başucundaki direğe asar.
Sultan yatağına geldiğinde notu görür:
“Derdi olan neylesin?”
aten şair ve edebi yönü çok yüksek olan Sultan, hiç düşünmeden aynı direkteki di enin altına notunu düşer:
“Derdi olan söylesin”


Türkmen ki i, ertesi gün ya ıyı gördüğünde karmakarışık duygular içinde ağlar ve koca cihan sultanına aşkını ilan etmenin, ölümcül bir tehlikesi olduğunu da bilmesine rağmen her şeyi gö e alarak diğer satırı düşer.
“Korkuyorsa neylesin?”


Sultan, aksam, çadıra döndüğünde, notu görür ve Türkmen kı ının notu ya ma, cevap verme cesaretine ve belagatinin gü elliğine gi liden hayran olur, onun da içine bir garip duygu düşer ve aynı direğe aynı kağıda son notunu ya ar;
“Hiç korkmasın söylesin.”


Bugüne kadar yaşanmamış, görülmemiş ve duyulmamış bir şeydir…
“Derdi olan neylesin?”


“Derdi olan söylesin”


“Korkuyorsa neylesin?”


“Hiç korkmasın söylesin.”


Sabah notu bulduğunda Türkmen kı ının Kalbi, adeta ağ ından çıkacak derece de atmaktadır.
Bir oyun oynamış ve padişah da oyununu görmüştür gerekli, yerlerden görüşme talebini sununca Padişah’a, koca Sultan da derhâl bir emir vererek:
“Bi dahi merak edip onu görmek isteri tî elden bu ki i hu ura getirin.” der.
Emir yerine getirilir ve Ahu gö lü, gü eller gü eli, na enin, ceylân gibi bir Türkmen gü eli hu ura girer.
Girdiği anda gü elliği karşısında adeta çarpılır Sultan, kı ise yü ü al al, nefes alış verişleri karışık durmaktadır. Kafasını kaldırır Sultana bakar ve  iki adım atar, Sultan’da ona doğru yönlenir…
Kalpler alabildiğine atmakta ve tek kelime konuşulmamaktadır.
O anda bu duyguyu kaldıramayan Gü elim Türkmen kı ı;
“Sultanım” der ve Sultan’ın kollarına düşerek son nefesini verir.


Evet bu heyecana dayanamayan Türkmen kı ı ölmüştür ve son nefesini en sevdiğinin kollarında vermiştir.
Şahitleri o an orada bulunan Hasancan ve direkte duran satırlardır.
“Koca Sultan da dayanama ağlar ve yaptırdığı me arın taşına, altta ki o meşhur dörtlüğü ya dırarak, Tüm Dünyaya aşkın gücünün karşısındaki çaresi liğini, şöyle dile getirir:


Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek

Giryemi kildi hûn eksimi fü ûn etti felek

Sîrler pençe-i kahrimdan olurken ler ân

Beni bir gö leri âhûya ebûn etti felek.”
Yani;

Bilmem gö lerime felek nasıl bir büyü yaptı ki
Gö ümü kan içinde bıraktı, aşkımı artırdı
Benim pençemin(gücümün) korkusundan arslanlar(bile) titrerken
Felek beni bir ahu gö lüye esir etti..
Aşk böyle bir şey işte, ya ının başında ki dörtlükte ne diyordu şair;


Kamil iken cahil ettim alimi,

Vahşi iken yahşi ettim alimi,

Yavu iken ebun ettim Selim’i,

Her oyunu bo an gi li or benim…

BENİM ADIM AŞK''beni bir gö leri ahuya ebun etti felek'' di eleri kime aittir ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder